Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHTÚstav polymerů  → Studium → Doktorské studium
iduzel: 6756
idvazba: 7596
šablona: stranka
čas: 24.11.2017 15:53:43
verze: 3887
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/redirect/context/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Doktorské studiumDoktorské studium


Studijní program: Chemie
Studijní obor: Makromolekulární chemie

Délka interního doktorského studia je čtyři roky, kombinovaného zpravidla pět let.

    Studium je od počátku zaměřeno na řešení konkrétního výzkumného tématu, např. z oblasti studia polymerizačních procesů, přípravy, vlastností a použití polyamidů a polyimidů, polymerů se specializovanými funkcemi, silikonových polymerů a dále modifikace polymerů, vulkanizace kaučuků, síťování termoplastů, struktury polymerních sítí, interakce kaučuků s plnivy, zvýšení životnosti polymerních materiálů apod. Součástí DSP je vykonání předmětových zkoušek jako podmínky pro povolení státní doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce.

    
Typické příklady témat disertačních prací :


        Polymerní kompozity obsahující silikonový kaučuk
        Směsi polymerů - kompatibilita, síťování, vlastnosti
        Houževnaté termoplastické kompozity na základě směsí polypropylenu
        Syntéza a charakterizace polyimidů
        Cyklické oligomery a polymerace 8-oktanlaktamu
        Studium hybridních organicko-anorganických materiálů
        Kompozity polysiloxan/oxid křemičitý připravené sol-gel metodou
        Rychlé katalytické systémy pro aniontovou polymeraci 6-kaprolaktamu
        Aniontová kopolymerizace laktamů a laktonů
        Mechanismus vulkanizace kaučuků
        Termoplastické elastomery na základě směsí polymerů
        Příprava stereoblokových olefinických kopolymerů
        Katalytické polymerace oxidů uhlíků

Absolvent doktorského čtyřletého studia - doktor (Ph.D.)

    je způsobilý samostatně vědecky, výzkumně a pedagogicky pracovat v příslušném oboru doktorského studijního programu, který je od počátku zaměřen na řešení konkrétního výzkumného tématu, např. z oblasti studia polymerizačních procesů, přípravy, vlastností a použití homopolymerů a kopolymerů amidů, imidů, esterů, silikonových a dalších speciálních polymerů a dále modifikace polymerů, přípravy a vlastností směsí polymerů, vulkanizace a kovulkanizace kaučuků, síťování termoplastů, struktury polymerních sítí, interakce plastů a elastomerů s přísadami, degradace a stabilizace polymerů, zvýšení životnosti polymerních materiálů, jejich recyklace apod. Doktorské studium je zakončeno vykonáním státní doktorské zkoušky a obhajobou disertační práce.

    Všem studentům doktorského studia je poskytováno základní stipendium. Vyšší jsou udělována v konkurzním řízení, při kterém se významně upřednostňují vynikající absolventi magisterského studia.

    Podrobnější informace Vám poskytne vedoucí nebo tajemník ústavu viz. KONTAKTY

 

Makromolekulární chemie

Makromolekulární chemie

Doktorský obor, Fakulta chemické technologie

Charakteristika

Studijní obor je zaměřen na přípravu vysoce kvalifikovaných tvůrčích pracovníků s praktickými i teoretickými znalostmi v oblasti syntézy a modifikace převážně organických polymerů a se znalostmi fyzikálně–chemických a chemicko-inženýrských principů technologických procesů, zpracování a aplikací polymerů. Cílem je prohloubení chemických, fyzikálně-chemických a chemicko-inženýrských poznatků absolventa, který bude schopen samostatné tvůrčí činnosti a rozhodování v oblasti výzkumu a vývoje nejen v chemii a zpracování polymerů, ale i v řadě příbuzných či interdisciplinárních oborů. Jedná se především o prohloubení znalostí z makromolekulární chemie, fyzikální chemie a z fyziky polymerů a z chemických aspektů zpracování polymerů, které jsou nezbytné pro řešení problémů spojených se syntézou polymerů, jejich charakterizací a aplikací. Nezanedbatelnou součástí získaných dovedností je dokonalá znalost informačních technologií. Obor je zacílen na detailní studium polymerizačních procesů, přípravy, vlastností a použití homopolymerů a kopolymerů amidů, imidů, esterů, olefinů a dalších speciálních polymerů často zacílených na biomedicinu a dále na přípravu směsí polymerů, vulkanizaci a kovulkanizaci kaučuků, síťování termoplastů, strukturu polymerních sítí, degradaci a stabilizaci polymerů, zvýšení životnosti polymerních materiálů, jejich recyklaci, biodegradaci apod. Obor se především zabývá přípravou plastů na podkladě polymerace cyklických monomerů, přípravou polyamidů, polyesteramidů a polyesterů včetně jejich medicinálního použití a biodegradace, studiem katalytické polymerace olefinů a jejich kopolymerace s CO2, přípravou a studium vlastností polymerních membrán, vulkanizací a kovulkanizaci kaučuků a síťováním termoplastů, společně se zpracováním polymerních odpadů.

Uplatnění

Absolventi se uplatňují především v základním i aplikovaném výzkumu věnovaném makromolekulárním látkám a polymerním materiálům na univerzitních pracovištích, v ústavech AVČR, ve výzkumných a technologických centrech v České republice i v zahraničí. Dále nacházejí práci i ve výzkumných pracovištích a v laboratořích příslušných průmyslových podniků, případně zastávají vyšší řídící funkce související s výzkumem a vývojem.

Detaily

Jazyk výuky Český
Doba studia 4 roky
Forma studia prezenční + kombinovaná
Místo studia Praha
Kapacita 10 studentů
Studijní program Chemie (čtyřletá) (kód P1417)
Kód oboru 1405V002
Bližší informace na ústavech Ústav chemické technologie restaurování památek
Ústav polymerů
Výběr ze závěrečných prací z poslední doby
 
 
Aktualizováno: 24.11.2016 12:34, Autor: Lenka Matějová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi