Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 28.9.2021 21:40:25
verze: 4927
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Anorganické nekovové materiály

Anorganické nekovové materiály

Navazující magisterský obor, Fakulta chemické technologie

Charakteristika

Navazuje na bakalářský obor Chemie a technologie materiálů či obory příbuzné. Studenti se podrobně seznámí se strukturou a vlastnostmi ANM (sklo, keramika, anorganická pojiva, biomateriály, nanomateriály), s tradičními i nejmodernějšími technologiemi a s chemicko-inženýrským a fyzikálně-chemickým popisem procesů probíhajících při jejich výrobě a využití.

Uplatnění

Absolventi magisterského studia oboru jsou žádání a oceňováni ve výzkumu i výrobě tradičních i pokročilých materiálů na bázi skla, keramiky a stavebních hmot či v laboratořích testujících vlastnosti materiálů. Část absolventů pokračuje v doktorském studijním oboru Chemie a technologie anorganických materiálů akreditovaném na fakultě či v oborech příbuzných. Zájem o absolventy se odráží i v řadě nabízených stipendií.

Detaily

Jazyk výuky Český
Doba studia 2 roky
Forma studia prezenční + kombinovaná
Místo studia Praha
Kapacita 20 studentů
Studijní program Chemie materiálů a materiálové inženýrství (kód N2813)
Kód oboru 2808T011
Bližší informace na ústavech Laboratoř anorganických materiálů
Ústav anorganické chemie
Ústav skla a keramiky
Výběr ze závěrečných prací z poslední doby
Studijní plán Tisk plánu
 
 

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi