Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 28.9.2021 21:04:01
verze: 4927
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Chemie a materiály ve forenzní analýze (zaměření forenzní analýza materiálů a organických látek)

Chemie a materiály ve forenzní analýze (zaměření forenzní analýza materiálů a organických látek)

Bakalářský obor, Fakulta chemické technologie

Charakteristika

Obor je orientován na forenzní analýzu nebiologických materiálů a látek – tedy kovových, anorganických nekovových a polymerních materiálů, organických i anorganických látek (drogy, jedy atd.). Vedle toho studenti získají základní informace z kriminalistiky, toxikologie, informační technologie.

Uplatnění

Absolvent získá bázi informací a soubor dovednosti, které mu poslouží jako dobrý základ pro studium v navazujícím magisterském stupni. Širokospektrální materiálový obsah bakalářského programu umožní absolventům, pokud se nerozhodnou ve studiu pokračovat, uplatnění ve firmách s výrobou založenou na využití vlastností špičkových materiálů.

Detaily

Jazyk výuky Český
Doba studia 3 roky
Forma studia prezenční
Místo studia Praha
Kapacita 20 studentů
Studijní program Forenzní analýza (kód B2841)
Kód oboru 2802R013
Navazující studium v oborech Anorganické nekovové materiály
Kovové materiály
Nanomateriály
Polymerní materiály
Výroba léčiv
Bližší informace na ústavech Ústav polymerů
Výběr ze závěrečných prací z poslední doby
Studijní plán Tisk plánu
 
 

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit mobilní verzi