Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 27.10.2021 12:58:58
verze: 4927
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Kovové materiály

Kovové materiály

Navazující magisterský obor, Fakulta chemické technologie

Charakteristika

Studijní obor seznamuje s postupy výroby a zpracování moderních kovových materiálů a s jejich fyzikálními i chemickými vlastnostmi. Absolventi získají široké znalosti o technických aplikacích kovů, o principech výroby kovů a zpracování kovonosných odpadů, o postupech zvyšování životnosti a užitných vlastností kovových materiálů.

Uplatnění

Absolvent najde široké uplatnění v mnoha průmyslových odvětvích (chemický průmysl, energetika, strojírenství, metalurgie atd.), rovněž ve výzkumné sféře orientované na moderní konstrukční materiály, při odborné a organizační práci ve státní sféře nebo při projekční či obchodní činnosti. Znalosti z oboru se uplatní při práci v oblasti ekologie, při restaurování kovových uměleckých předmětů a památek, při recyklaci kovonosných odpadů, v oblasti povrchových úprav kovů nebo při aplikacích kovů v medicíně. Absolventi mohou rovněž pokračovat v doktorském studiu v oborech s materiálovým zaměřením.

Detaily

Jazyk výuky Český
Doba studia 2 roky
Forma studia prezenční + kombinovaná
Místo studia Praha
Kapacita 10 studentů
Studijní program Chemie materiálů a materiálové inženýrství (kód N2813)
Kód oboru 2808T012
Bližší informace na ústavech Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství
Výběr ze závěrečných prací z poslední doby
Studijní plán Tisk plánu
 
 

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi