Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 28.9.2021 21:10:59
verze: 4927
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Nanomateriály

Nanomateriály

Navazující magisterský obor, Fakulta chemické technologie

Charakteristika

Studijní obor Nanomateriály nás uvádí do fascinujícího světa, ve kterém nanoobjekty vytvořené člověkem pronikají na dříve výsostné území přírodní kreativity. Pochopení složité architektury objektů na hranici mezi spojitými mikročásticemi a jednotlivými atomy umožňuje odhalovat nové fyzikální zákonitosti a nabízí lidstvu dosud nepoznané aplikační možnosti.

Uplatnění

Absolventi oboru Nanomateriály naleznou uplatnění jak v oblasti výzkumu při studiu principů přípravy, identifikace a charakterizace nanostrukturovaných materiálů, tak ve vývoji a výrobě těchto materiálů, tedy v oboru, do kterého směřují v posledních letech miliardové investice.

Detaily

Jazyk výuky Český
Doba studia 2 roky
Forma studia prezenční
Místo studia Praha
Kapacita 5 studentů
Studijní program Chemie materiálů a materiálové inženýrství (kód N2813)
Kód oboru 3942T002
Bližší informace na ústavech Ústav inženýrství pevných látek
Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství
Výběr ze závěrečných prací z poslední doby
Studijní plán Tisk plánu
 
 

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi