Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 28.9.2021 20:43:07
verze: 4927
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Polymerní materiály

Polymerní materiály

Navazující magisterský obor, Fakulta chemické technologie

Charakteristika

Studium oboru navazuje na tříleté bakalářské studium fakulty a dává absolventům znalosti chemických, fyzikálně-chemických a chemicko-inženýrských principů základních technologických procesů, vlastností surovin a materiálů, makromolekulární chemie, výroby, zpracování a aplikací polymerů a metod sledování jejich struktury a vlastností. Polymerní vzdělání může být doplněno specializovanými přednáškami a laboratorními cvičeními zaměřenými na získání poznatků z oblasti přírodovědného průzkumu památek a technologie konzervace a obnovy památkových objektů a předmětů.

Uplatnění

Absolvent může podle svého zaměření řídit výrobu a zpracování plastů, kaučuků, vláken a nátěrových hmot, může se rovněž uplatnit při rozvoji průmyslových výrob, jako technolog konzervace památkových předmětů a objektů v muzeích, galeriích, archivech v restaurátorských kolektivech, ale i u stavebních a projekčních firem zabývajících se obnovou historických staveb a objektů nebo u firem dodávajících prostředky používané v této oblasti a při aplikaci polymerů ve všech oborech hospodářství a v řídicích funkcích v podnicích i ve výzkumných a vývojových pracovištích, jakož i v institucích státní zprávy a samosprávy.

Detaily

Jazyk výuky Český
Doba studia 2 roky
Forma studia prezenční + kombinovaná
Místo studia Praha
Kapacita 10 studentů
Studijní program Chemie materiálů a materiálové inženýrství (kód N2813)
Kód oboru 2808T013
Bližší informace na ústavech Ústav polymerů
Výběr ze závěrečných prací z poslední doby
Studijní plán Tisk plánu
 
 

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi