Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 28.9.2021 21:06:16
verze: 4927
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Chemie a materiály ve forenzní analýze (zaměření forenzní analýza materiálů a organických látek)

Během 1. až 5. semestru musí student získat celkem 4 zápočty z tělesné výchovy. Jeden ze zápočtů lze nahradit absolvováním letního nebo zimního týdenního sportovního kurzu.

1. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N101005 Obecná a anorganická chemie I 3/2/0 Z+Zk 8
N101031 Úvod do laboratorních výpočtů 0/2/0 KZ 3
N107033 Historie chemie a materiálů 3/0/0 Zk 4
N111009 Toxikologie a ekologie 2/0/0 Zk 3
N413022 Matematika I 3/4/0 Z+Zk 9
N445001 Aplikace výpočetní techniky 0/3/0 KZ 3
Volitelné předměty

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N101003 Laboratoř anorganické chemie I 0/0/4 KZ 3
N101006 Obecná a anorganická chemie II 2/2/0 Z+Zk 5
N110004 Organická chemie I 2/2/0 Z+Zk 6
N320076 Úvod do kriminalistiky 2/2/0 Z+Zk 5
N320077 Trestní právo pro forenzní analýzu 2/0/0 Zk 3
N444001 Fyzika I 3/2/0 Z+Zk 7
N834008 Odborný anglický jazyk I 0/2/0 Z 1
Volitelné předměty

2. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N101004 Laboratoř anorganické chemie II 0/0/4 KZ 4
N108004 Úvod do studia materiálů 2/0/0 Zk 3
N110002 Laboratoř organické chemie I 0/0/4 KZ 3
N110005 Organická chemie II 3/2/0 Z+Zk 7
N403011 Fyzikální chemie I 3/2/0 Z+Zk 6
N834009 Odborný anglický jazyk II 0/2/0 Z+Zk 2
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 1 z této skupiny )
N413003A Matematika II 3/3/0 Z+Zk 8
N444006 Fyzika II 2/2/0 Z+Zk 5
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 1 z této skupiny )
N216001 Bezpečnost a spolehlivost v energetice a průmyslu 2/1/0 Z+Zk 4
N240009 Environmentální chemie 3/0/0 Zk 5
N240022 Základy biologie 2/0/0 Zk 3
Volitelné předměty

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N110026 Základy farmakochemie 3/0/0 Zk 5
N402002 Analytická chemie I 2/2/0 Z+Zk 5
N403013 Laboratoř fyzikální chemie I 0/0/4 KZ 3
N413004 Aplikovaná statistika 1/2/0 Z+Zk 4
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 3 z této skupiny )
N106018 Kovové materiály 2/0/0 Zk 3
N107001 Anorganické nekovové materiály 2/0/0 Zk 3
N112003 Makromolekulární chemie 2/1/0 Z+Zk 4
N217030 Technická mikrobiologie a hydrobiologie 2/0/0 Zk 3
N218004 Základy energetiky 2/1/0 Z+Zk 4
N403014 Fyzikální chemie II 3/2/0 Z+Zk 7
Volitelné předměty

3. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N143013 Chemická informatika 1/1/0 KZ 2
N150027 Laboratoř oboru Chemie a materiály ve forenzní analýze 0/0/6 KZ 4
N320078 Forenzní mikroskopie 2/0/0 Zk 3
N323050 Analytické metody ve forenzní analýze 3/0/0 Zk 4
N402003 Laboratoř analytické chemie I 0/0/5 KZ 4
N402004 Analytická chemie II 2/1/0 Z+Zk 4
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 3 z této skupiny )
N106001 Degradace materiálů 2/0/0 Zk 3
N106003 Koroze materiálů 3/0/0 Zk 4
N106006 Vlastnosti a zkoušení kovů 2/1/0 Z+Zk 4
N107005 Technická mineralogie 2/1/0 Z+Zk 4
N112004 Metody charakterizace polymerních látek 2/2/0 Z+Zk 4
N126003 Struktura a vlastnosti polymerů 2/0/0 Zk 3
N215007 Analýza paliv 3/0/0 Zk 5
N217001 Analytika vody 2/0/0 Zk 3
N320080 Toxikologie a analýza drog 2/0/0 Zk 3
Volitelné předměty

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N409002 Chemické inženýrství I 2/3/0 Z+Zk 6
N963014 Bakalářská práce 0/0/12 Z 15
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 2 z této skupiny )
N101008 Struktura a vlastnosti materiálů 2/1/0 Z+Zk 4
N107004 Metody charakterizace látek 3/1/0 Z+Zk 5
N110006 Strukturní analýza 2/1/0 Z+Zk 4
N217016 Ochrana čistoty vod 2/1/0 Z+Zk 4
N218023 Jaderná energetika a radioaktivní odpady 2/0/0 Zk 3
N402007 Laboratoř analytické chemie II 0/0/4 KZ 4
Volitelné předměty

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi