Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHTÚstav polymerů  → Studium → Magisterské studium → okruhy MMCH
iduzel: 11276
idvazba: 13336
šablona: stranka
čas: 26.2.2018 02:42:12
verze: 4219
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Magisterské státní závěrečné zkoušky

Studijní program:

Anorganická, organická a makromolekulární chemie

Studijní obor:

Makromolekulární chemie

Čtyři povinné okruhy:

Pokročilá makromolekulární chemie

Výroba monomerů a polymerů

Fyzikální chemie polymerů

Speciální syntetické a přírodní polymery

Pokročilá makromolekulární chemie

 • Termodynamické aspekty polyreakcí, enthalpický a entropický příspěvek, stropní teplota
 • Radikálové řetězové polyreakce, dílčí reakce, mechanizmus a kinetika
 • Kationtové a aniontové řetězové polyreakce, iniciační reakce, mechanizmus, kinetika, živé polymerizace
 • Polyinzerce a metatheze, mechanizmus a kinetika
 • Polymerizace cyklických monomerů, mechanizmus, kinetika, termodynamické aspekty, cyklické oligomery
 • Polymery připravované řetězovými polymerizacemi, reakční schema, vlastnosti
 • Stupňovité polymerizace – polykondenzace, polyadice, mechanizmus a kinetika; rovnovážný stav, nerovnovážné procesy, tvorba gelu
 • Polymery připravované stupňovitými polymerizacemi, reakční schema, vlastnosti
 • Kopolymery, syntéza, vlastnosti, struktura
 • Chemické reakce polymerů – polymeranalogické reakce, síťování a degradace polymerů

Výroba monomerů a polymerů

 

 • Surovinová základna polymerní chemie (ropa, zemní plyn).
 • Monomery s násobnými vazbami (alkeny, styren, vinylhalogenidy, akryláty,dieny).
 • Cyklické monomery (cyklické estery, laktamy, laktony, cyklické siloxany).
 • Monomery s funkčními skupinami pro stupňovité polyreakce (isokyanáty, polykarboxylové kyseliny, polyoly, polyamidy).
 • Způsoby provedení průmyslových polyreakcí.
 • Polymerace v monomerní fázi, v přítomnosti rozpouštědla, suspenzní a emulzní polymerace, plynofázová
 • Syntetické polymery s uhlíkatým hlavním řetězcem.
 • Syntetické polymery obsahující C-O vazbu v hlavním řetězci.
 • Syntetické polymery obsahující C-N vazbu v hlavním řetězci.
 • Polysiloxany
 • Vztahy mezi strukturou polymeru a jejich vlastnostmi a aplikacemi.
 • Využití plastů, eleastomerů a vláken
 • Aplikace polymerů v obalové technice a spotřebním průmyslu.
 • Aplikace polymerů v automobilovém průmyslu, stavebnictví a textilním průmyslu.

Fyzikální chemie polymerů

 

 • Průměry molárních hmotností polymerů, metody stanovení, distribuce molárních hmotností polymerů.
 • Distribuce molárních hmotností produktu polykondenzace.
 • Vlastnosti polymerních řetězců (konfigurace, konformace, střední rozměry, ohebnost, gyrační poloměr).
 • Polymery semikrystalické a amorfní, fázové stavy a přechody, krystalizace
 • Základní termodynamické veličiny – enthalpie, entropie, Gibbsova energie
 • Termodynamika roztoků polymerů – změna Gibbsovy energie při vzniku roztoku polymeru.
 • Rozpustnostní parametry rozpouštědel a polymerů, termodynamická kvalita rozpouštědel.
 • Koligativní vlastnosti roztoků polymerů, osmotický tlak.
 • Rozptyl elektromagnetického záření z roztoků polymerů.
 • Využití měření rozptylu světla k charakterizaci polymerů a interakcí polymer – rozpouštědlo.
 • Viskozimetrie polymerních roztoků, Markova-Houwinkova rovnice a experimentální metody viskozimetrie.
 • Fázové diagramy – polymer-rozpouštědlo-srážedlo, frakcionace polymerů.
 • Princip a možnosti aplikací rozměrově vylučovací chromatografie.

Speciální syntetické a přírodní polymery

 

 • Speciální syntézy
 • Termicky odolné polymery
 • Polymery se strukturou kapalných krystalů
 • Vodivé polymery
 • Kompozitní materiály, nanokompozity
 • Polymery pro záznam a přenos informace
 • Polymerní rezisty, polymerní dielektrika, tvorba tenkých polymerních vrstev
 • Polymerní membrány
 • Biodegradovatelné polymery
 • Polysacharidy a oligosachridy
 • Chemické modifikace polysacharidů – ethery a estery celulozy
 • Polyterpeny, biosyntéza, vlastnosti, aplikace
 • Lignin a příbuzné materiály
 • Aplikačně významné bílkoviny
 • Přírodní polyestery, biosyntéza, vlastnosti, aplikace

 

 

Duben 2010

Aktualizováno: 8.12.2014 12:50, Autor: Jan Merna

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi