Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHTÚstav polymerů  → Studium → Magisterské studium → okruhy PM
iduzel: 11277
idvazba: 13337
šablona: stranka
čas: 26.2.2018 01:43:52
verze: 4219
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Magisterské státní závěrečné zkoušky

Studijní program:

Chemie materiálů a materiálové inženýrství

Studijní obor:

Polymerní materiály

Čtyři povinné okruhy:

Pokročilá makromolekulární chemie

Plastikářské a gumárenské suroviny a jejich zpracování

Výroba polymerů a průmyslové aplikace

Fyzikální chemie polymerů

Pokročilá makromolekulární chemie

 • Termodynamické aspekty polyreakcí, enthalpický a entropický příspěvek, stropní teplota
 • Radikálové řetězové polyreakce, dílčí reakce, mechanizmus a kinetika
 • Kationtové a aniontové řetězové polyreakce, iniciační reakce, mechanizmus, kinetika, živé polymerizace
 • Polyinzerce a metatheze, mechanizmus a kinetika
 • Polymerizace cyklických monomerů, mechanizmus, kinetika, termodynamické aspekty, cyklické oligomery
 • Polymery připravované řetězovými polymerizacemi, reakční schema, vlastnosti
 • Stupňovité polymerizace – polykondenzace, polyadice, mechanizmus a kinetika; rovnovážný stav, nerovnovážné procesy, tvorba gelu
 • Polymery připravované stupňovitými polymerizacemi, reakční schema, vlastnosti
 • Kopolymery, syntéza, vlastnosti, struktura
 • Chemické reakce polymerů – polymeranalogické reakce, síťování a degradace polymerů

Plastikářské a gumárenské suroviny a jejich zpracování

 

 • Vliv molární hmotnosti na vlastnosti polymerů.
 • Mechanismus působení aditiv v kompozitních systémech a jejich vliv na zpracovatelnost a vlastnosti plastů.
 • Změkčovadla, maziva, separační činidla, modifikátory, plniva a vazebné prostředky, pigmenty a opticky zjasňující látky.
 • Antistatika, stabilizace oxidace plastů, tepelné a světelné stabilizátory, zhášedla, biostabilizátory a nadouvadla.
 • Zpracování plastů s aditivy v materiálově inženýrském pohledu (míchání, hnětení, granulace).
 • Užitné vlastnosti, odolnost a použití jednotlivých typů plastů.
 • Přírodní a syntetické kaučuky (suché kaučuky pro všeobecné použití,   teplovzdorné, olejovzdorné, termoplastické elastomery, kaučukové latexy).
 • Chemické reakce při zpracování kaučuku.
 • Chemické a fyzikální změny při stárnutí pryže, regenerace a problematika využití odpadní pryže (recyklace).
 • Gumárenské chemikálie (vulkanizační a antidegradační systémy).
 • Plniva, promotory, změkčovadla a zvláštní přísady do kaučuků.

Výroba polymerů a průmyslové aplikace

 

 • Surovinová základna polymerní chemie.
 • Zpracování ropy a zemního plynu.
 • Světová produkce syntetických polymerů, uplatnění v jednotlivých odvětvích, historie, trendy.
 • Principy provedení průmyslových polyreakcí.
 • Bloková polymerace, suspenzní
 • Emulzní polymerace, polymerace z plynné fáze.
 • Roztoková a srážecí polymerace.
 • Polyolefiny – polyethylen, polypropylen, kopolymery alkenů.
 • Polydieny – homo – a kopolymery butadienu, polyisopren, polychloropren.
 • Standardní, expandovatelný a houževnatý polystyren, vinylové
 • Halogen obsahující polymery, (met)akrylátové
 • Alifatické a aromatické polyestery a polyamidy, polyuretany, polyacetaly, polyethery.
 • Epoxidové pryskyřice.
 • Fenolformaldehydové, melaminové a močovino-formaldehydové polymery (pryskyřice).
 • Aplikace polymerů v obalové technice a spotřebním průmyslu.
 • Aplikace polymerů v automobilovém průmyslu, stavebnictví a textilním průmyslu.

Fyzikální chemie polymerů

 

 • Průměry molárních hmotností polymerů, metody stanovení, distribuce molárních hmotností polymerů.
 • Distribuce molárních hmotností produktu polykondenzace.
 • Vlastnosti polymerních řetězců (konfigurace, konformace, střední rozměry, ohebnost, gyrační poloměr).
 • Polymery semikrystalické a amorfní, fázové stavy a přechody, krystalizace
 • Základní termodynamické veličiny – enthalpie, entropie, Gibbsova energie
 • Termodynamika roztoků polymerů – změna Gibbsovy energie při vzniku roztoku polymeru.
 • Rozpustnostní parametry rozpouštědel a polymerů, termodynamická kvalita rozpouštědel.
 • Koligativní vlastnosti roztoků polymerů, osmotický tlak.
 • Rozptyl elektromagnetického záření z roztoků polymerů.
 • Využití měření rozptylu světla k charakterizaci polymerů a interakcí polymer – rozpouštědlo.
 • Viskozimetrie polymerních roztoků, Markova-Houwinkova rovnice a experimentální metody viskozimetrie.
 • Fázové diagramy – polymer-rozpouštědlo-srážedlo, frakcionace polymerů.
 • Princip a možnosti aplikací rozměrově vylučovací chromatografie.

 

 

Duben 2010

Aktualizováno: 8.12.2014 12:50, Autor: Jan Merna

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi