Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHTÚstav polymerů  → O ústavu → Uplatnění absolventů
iduzel: 11213
idvazba: 13216
šablona: stranka
čas: 29.5.2024 04:56:13
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 11213
idvazba: 13216
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'pol.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/o-ustavu/uplatneniabsolventu'
iduzel: 11213
path: 8548/4162/1338/1865/3995/11213
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Uplatnění absolventů

Absolvent tříletého bakalářského studia – bakalář (Bc.)

je vysokoškolský odborník, flexibilní, s univerzálním technickým a chemickým vzděláním, schopný zvládnout nové technologie, počítačově vzdělaný. Je připraven k následujícímu magisterskému studiu nejen ve všech studijních programech VŠCHT Praha, ale podle budoucího uplatnění i na dalších technických, přírodovědných a případně i ekonomických vysokých školách doma i v zahraničí. Jeho základní chemicko-technologické vzdělání je doplněno odbornými předměty z oblasti chemie a technologie polymerů a také znalostmi moderních metod řízení výroby, ekologie, zacházení s odpady, podnikové ekonomie a managementu, eventuálně práva
a sociální komunikace. Uplatnění proto najde nejen na pozicích nižšího inženýrského a technologického managementu prakticky ve všech oblastech průmyslu ale i v projekčních kancelářích, obchodních organizacích, kontrolních a zkušebních laboratořích i ve státní správě.

Magisterské studium navazuje na bakalářské studium a dává absolventům znalosti chemických, fyzikálně-chemických a chemicko-inženýrských principů základních technologických procesů, vlastností surovin a materiálů, makromolekulární chemie, výroby, zpracování a aplikací polymerů a metod sledování jejich struktury a vlastností. Vzdělání v oblasti polymerů může být doplněno specializovanými přednáškami a laboratorními cvičeními zaměřenými na získání poznatků
z oblasti přírodovědného průzkumu památek a technologie konzervace a obnovy památkových objektů a předmětů.

Absolvent navazujícího dvouletého magisterského studia – inženýr (Ing.)

je schopen podle svého zaměření řídit výrobu a zpracování plastů, kaučuků, vláken a nátěrových hmot, recyklaci polymerů, může se rovněž uplatnit při rozvoji průmyslových výrob, jako technolog konzervace památkových předmětů a objektů v muzeích, galeriích, archivech v restaurátorských kolektivech. Dále se může uplatnit i u stavebních a projekčních firem zabývajících se obnovou historických staveb a objektů nebo u firem dodávajících prostředky používané v této oblasti a při aplikaci polymerů ve všech oborech hospodářství a v řídicích funkcích v podnicích i ve výzkumných a vývojových pracovištích, jakož i v institucích státní správy a samosprávy.


Poptávka z nejrůznějších průmyslových odvětví a vědeckých pracovišť po absolventech ústavu polymerů převyšuje neustále nabídku VŠCHT v Praze. Ze statistiky vyplývá, že :

42 % absolventů pracuje v průmyslových oborech (28 % v chemickém průmyslu),
33 % ve výzkumných ústavech,
l8 % na vysokých školách a v ústavech AV ČR,
5 % ve zdravotnictví
a zbývající asi 2 % v různých oborech včetně státní správy.

Asi 4 % absolventů řídí útvary s více než l00 zaměstnanci
8 % s více než 50 zaměstnanci,
20 % vede pracovní a výzkumné kolektivy s 10 až 50 pracovníky
a asi 50 % vede pracovní skupiny do 10 osob.


Vzhledem k flexibilnímu programu výuky v ústavu polymerů a vzhledem k rozvoji tržní ekonomiky lze předpokládat, že zájem průmyslu a výzkumu o kvalitní, schopné a průbojné absolventy ústavu potrvá a možnosti jejich uplatnění se rozšíří. Sponzoři ústavu polymerů vypisují konkurzy na stipendia pro studenty a nabízejí další výhody.

Aktualizováno: 6.12.2014 20:53, Autor: Jan Merna

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi