Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHTÚstav polymerů  → Výzkum → Řešené granty
iduzel: 6782
idvazba: 7680
šablona: stranka
čas: 22.6.2018 16:36:28
verze: 4411
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Řešené granty

 

Separace racemických směsí membránovými procesy
Prof. Ing. Petr Sysel, CSc. – spoluřešitel za VŠCHT
GA ČR 17-00089S

Období: 2017-2019

Katalyzátory pro řízené větvení polyolefinů. Propojení teorie a experimentu.
Ing. Jan Merna, Ph.D. – odpovědný řešitel
GA ČR 15-15887J
Období: 2015-2017

Příprava nových polymerních membrán s kontrolovaně zabudovanými aditivy pro efektivní separaci CO2 ze směsí plynů a jejich charakterizace
Prof. Ing. Petr Sysel, CSc. – člen řešitelského kolektivu
GA ČR 15-06479S
Období: 2015-2017

Příprava modelových blokových kopolymerů a jejich vliv na morfologii a vlastnosti HIPP
Ing. Jan Merna, Ph.D. – člen řešitelského týmu
TA03011394
Období: 2013-2016
 

Membránové separace - efektivnější separace čistých enantiomerů z racemických směsí
GA ČR P106/12/0569
Období: 2012-2015
prof.Ing.Petr Sysel, CSc. – člen spoluřešitelského kolektivu

Biodegradovatelné oděvní a technické textilie

prof. Ing. Jiří Brožek, CSc. – další řešitel

TA01010641

Období: 2011-2014

 

Nové vícesložkové polyurethany – příprava a charakterizace.

doc. Ing. Antonín Kuta, CSc.- člen řešitelského kolektivu

GAČR  P108/10/0195:

Období: 2010-2013

 

Nanocomposites and Nanostructured Polymeric Membranes for Gas and Vapour Separations (DoubleNanoMem)

Rámcový program EU, CP-FP, označení projektu 228631

Období: 2009-2012

prof.Ing.P.Sysel, CSc. – člen řešitelského kolektivu

 

Mikro- a nanovlákna z biodegradovatelných polymerů

prof.Ing. Jiří Brožek, CSc.-  odpovědný řešitel

GA ČR 106/09/1378

Období: 2009–2012

 

Příprava a vlastnosti kombinovaných materiálů vysoce větvený polyimid – oxid křemičitý využitelných jako separační membrány

GA ČR 104/09/1357

Období: 2009-2011

prof.Ing.P.Sysel, CSc. – odpovědný řešitel

 

Cesty ke zvýšení separační účinnosti kompozitních membrán na bázi lineárních polyimidů

GA ČR 203/09/1353

Období: 2009-2011

prof.Ing.P.Sysel, CSc. – člen řešitelského kolektivu

  

Tvorba vazeb za uvolnění vodíku katalyzovaná komplexy titanu

Jan Merna - spoluřešitel

GA ČR 203/09/1574
Období: 2009–2011

 

Změny vlastností pryžových povlaků a metody jejich sledování během provozní životnosti.

Řešitel na VŠCHT: doc. Ing. Antonín Kuta, CSc.

MPO, program TANDEM , Evidenční číslo: FT-TA4/095

Nositel: SVUOM Praha, s.r.o.

Termín ukončení: 2010

 

Živá polymerace alkenů iniciovaná diiminovými komplexy niklu

Jan Merna - odpovědný řešitel

GA ČR 104/07/P264
Období: 2006–2009

 

Kopolyestery a polyesteramidy se zvýšenou citlivostí k biodegradaci

doc. Ing. Irena Prokopová, CSc. - odpovědný řešitel

GA ČR 203/03/0508,

Období: 2003-2005

 

Alifatické a alifaticko-aromatické kopolyestery a jejich biologická rozložitelnost

prof.Ing. Jiří Brožek, CSc.- odpovědný řešitel:

GA ČR 203/06/0528

Období: 2006–2008

 

Vývoj, aplikace a zkoušení nových katalyzátorů pro PUR systémy

 Řešitel na VŠCHT: doc. Ing. Antonín Kuta, CSc.

MPO, program TANDEM,  FT – TA3/034

Nositel: BorsodChem MCHZ, s.r.o.,Ostrava

Termín ukončení: 12/2010 (pro VŠCHT v r. 2009)

 

Kaučuk aditivovaný ekologicky nezávadnými změkčovadly: výzkum vztahu typu aditiva, vlastností kaučuku a aplikačních vlastností výsledného elastomerního materiálu, vývoj nových jakostních typů a technologie jejich výroby.

Řešitel na VŠCHT: doc. Ing. Antonín Kuta, CSc.

MPO, program TANDEM , FT-TA3/109

Nositel: Kaučuk a.s., Kralupy n. V.

Termín ukončení: 12/2009

 

Studium přípravy a vlastností vysoce větvených polymerů využitelných jako separační membrány

prof.Ing.P.Sysel, CSc.: odpovědný řešitel

GA ČR 203/06/1086

Období: 2006-2008

 

Nanostructured and Functional Polymer-based Materials and Nanocomposites (Nanofun-Poly)

Rámcový program EU, označení projektu 500361 (Network of Excellence)

prof.Ing.P.Sysel, CSc.: člen řešitelského týmu

Období:  2007-2008

 

Separace par organických látek ze vzduchu pomocí polymerních membrán

prof.Ing.P.Sysel, CSc.: odpovědný řešitel

GA ČR 104/03/0388

Období: 2003-2005

 

Membrány na bázi polymerních kompozitů pro separaci malých molekul

GA ČR 104/03/0680

prof.Ing.P.Sysel, CSc.: člen řešitelského týmu

Období: 2003-2005

 

Modified Polyimides: Nanostructure-Dynamics-Properties Relations

NATO Project (Expert Visit) PST.EV.977310

prof.Ing.P.Sysel, CSc.: Project Director

Období: 2001

 

Kompozity mikroporézních materiálů pro membránové separace a příbuzné aplikace

GA ČR 203/99/0522, řešen

prof.Ing.P.Sysel, CSc.: člen řešitelského týmu

Období: 1999-2001

 

Katalytická dehydrogenace a aromatizace methanu se separací produktů mikroporézními membránami

prof.Ing.P.Sysel, CSc.: člen řešitelského týmu

GA ČR 104/99/0432

Období: 1999-2001

 

Hybridní anorganicko-organické materiály s kovalentně vázanými fázemi pro separační membrány připravené sol-gel metodou

GA ČR 203/96/1378

prof.Ing.P.Sysel, CSc.: člen řešitelského týmu

Období:  1996-1998

 

Strukturní aspekty transportu plynů v polymerech na bázi polyimidů

GA ČR 203/93/1059

prof.Ing.P.Sysel, CSc.: člen řešitelského týmu

Období:  1993-1995

 

 

 

 

 

 

Aktualizováno: 10.8.2017 19:25, Autor: Jan Merna

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi