Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHTÚstav polymerů  → Výzkum → Řešené granty
iduzel: 6782
idvazba: 7680
šablona: stranka
čas: 29.5.2024 04:54:24
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 6782
idvazba: 7680
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'pol.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/vyzkum/granty'
iduzel: 6782
path: 8548/4162/1338/1865/3997/6782
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Řešené granty

Udržitelná elektronická montáž s využitím odpadního plastu
Ing. Alena Kadeřábková, Ph.D. - další řešitel
TAČR, Prostředí pro život SS07020107
Období: 2024-2026 (22 měsíců)

NCK pro průmyslový 3D tisk
Ing. Drahomír Čadek, Ph.D. - další účastník
TN02000033
Období: 2023-2028

Ověření přesnosti struktury komplexních polyolefinů
doc. Ing. Jan Merna, Ph.D.– odpovědný řešitel
GAČR GF22-09470L 
Období: 2022-2024

Zlepšení funkčních vlastností filamentů pro 3D tisk za pomoci nanovlákenných aditiv
Ing. Drahomír Čadek, Ph.D. -  další řešitel za VŠCHT
TACR FW01010561
Období: 2020-2022

Separace enantiomerů chirálními membránami: Experiment a simulace
Prof. Ing. Petr Sysel, CSc. – spoluřešitel za VŠCHT
GAČR 20-06264S
Období: 2020-2022

Studium plastifikace polymerních membrán a termodynamiky multikomponentní sorpce pro zefektivnění membránových separačních procesů
Ing. Zdeněk Hrdlička, Ph.D. – člen řešitelského kolektivu
GAČR 18-08389S
Období: 2018-2020

Syntetické materiály v knihovních fondech
prof. Ing. Jiří Brožek, CSc. - řešitel (Ing. Radka Kalousková, CSc., Ing. Lenka Malinová, Ph.D. - člen řešitelského kolektivu)
MK ČR - NAKI II DG18PO2OVV001
Období: 2018-2022

Modifikace větvených polyolefinů polárními skupinami
doc. Ing. Jan Merna, Ph.D. – odpovědný řešitel
GA ČR 18-22059S
Období: 2018-2020

Separace racemických směsí membránovými procesy
Prof. Ing. Petr Sysel, CSc. – spoluřešitel za VŠCHT
GA ČR 17-00089S
Období: 2017-2019

Katalyzátory pro řízené větvení polyolefinů. Propojení teorie a experimentu.
Ing. Jan Merna, Ph.D. – odpovědný řešitel
GA ČR 15-15887J
Období: 2015-2017

Příprava nových polymerních membrán s kontrolovaně zabudovanými aditivy pro efektivní separaci CO2 ze směsí plynů a jejich charakterizace
Prof. Ing. Petr Sysel, CSc. – člen řešitelského kolektivu
GA ČR 15-06479S
Období: 2015-2017

Příprava modelových blokových kopolymerů a jejich vliv na morfologii a vlastnosti HIPP
Ing. Jan Merna, Ph.D. – člen řešitelského týmu
TA03011394
Období: 2013-2016


Membránové separace - efektivnější separace čistých enantiomerů z racemických směsí
prof.Ing.Petr Sysel, CSc. – člen spoluřešitelského kolektivu
GA ČR P106/12/0569
Období: 2012-2015

Biodegradovatelné oděvní a technické textilie
prof. Ing. Jiří Brožek, CSc. – další řešitel
TA01010641
Období: 2011-2014

 Nové vícesložkové polyurethany – příprava a charakterizace.
doc. Ing. Antonín Kuta, CSc.- člen řešitelského kolektivu
GAČR  P108/10/0195:
Období: 2010-2013

 Nanocomposites and Nanostructured Polymeric Membranes for Gas and Vapour Separations (DoubleNanoMem)

Rámcový program EU, CP-FP, označení projektu 228631
Období: 2009-2012
prof.Ing.Petr Sysel, CSc. – člen řešitelského kolektivu

 Mikro- a nanovlákna z biodegradovatelných polymerů
prof.Ing. Jiří Brožek, CSc.-  odpovědný řešitel
GA ČR 106/09/1378
Období: 2009–2012

 Příprava a vlastnosti kombinovaných materiálů vysoce větvený polyimid – oxid křemičitý využitelných jako separační membrány
prof.Ing.Petr Sysel, CSc. – odpovědný řešitel
GA ČR 104/09/1357
Období: 2009-2011

Cesty ke zvýšení separační účinnosti kompozitních membrán na bázi lineárních polyimidů
prof.Ing.P.Sysel, CSc. – člen řešitelského kolektivu
GA ČR 203/09/1353
Období: 2009-2011

Tvorba vazeb za uvolnění vodíku katalyzovaná komplexy titanu
Jan Merna - spoluřešitel
GA ČR 203/09/1574
Období: 2009–2011

 Změny vlastností pryžových povlaků a metody jejich sledování během provozní životnosti.
Řešitel na VŠCHT: doc. Ing. Antonín Kuta, CSc.
MPO, program TANDEM , Evidenční číslo: FT-TA4/095
Nositel: SVUOM Praha, s.r.o.
Termín ukončení: 2010

 Živá polymerace alkenů iniciovaná diiminovými komplexy niklu
Jan Merna - odpovědný řešitel
GA ČR 104/07/P264
Období: 2006–2009

 Kopolyestery a polyesteramidy se zvýšenou citlivostí k biodegradaci
doc. Ing. Irena Prokopová, CSc. - odpovědný řešitel
GA ČR 203/03/0508
Období: 2003-2005

 Alifatické a alifaticko-aromatické kopolyestery a jejich biologická rozložitelnost
prof.Ing. Jiří Brožek, CSc.- odpovědný řešitel
GA ČR 203/06/0528
Období: 2006–2008

 Vývoj, aplikace a zkoušení nových katalyzátorů pro PUR systémy
 Řešitel na VŠCHT: doc. Ing. Antonín Kuta, CSc.
MPO, program TANDEM,  FT – TA3/034
Nositel: BorsodChem MCHZ, s.r.o.,Ostrava
Termín ukončení: 12/2010 (pro VŠCHT v r. 2009)

 Kaučuk aditivovaný ekologicky nezávadnými změkčovadly: výzkum vztahu typu aditiva, vlastností kaučuku a aplikačních vlastností výsledného elastomerního materiálu, vývoj nových jakostních typů a technologie jejich výroby.
Řešitel na VŠCHT: doc. Ing. Antonín Kuta, CSc.
MPO, program TANDEM , FT-TA3/109
Nositel: Kaučuk a.s., Kralupy n. V.
Termín ukončení: 12/2009

 Studium přípravy a vlastností vysoce větvených polymerů využitelných jako separační membrány
prof.Ing.P.Sysel, CSc.: odpovědný řešitel
GA ČR 203/06/1086
Období: 2006-2008

 Nanostructured and Functional Polymer-based Materials and Nanocomposites (Nanofun-Poly)
Rámcový program EU, označení projektu 500361 (Network of Excellence)
prof.Ing.P.Sysel, CSc.: člen řešitelského týmu
Období:  2007-2008

 

Separace par organických látek ze vzduchu pomocí polymerních membrán
prof.Ing.P.Sysel, CSc.: odpovědný řešitel
GA ČR 104/03/0388
Období: 2003-2005

 Membrány na bázi polymerních kompozitů pro separaci malých molekul
GA ČR 104/03/0680
prof.Ing.P.Sysel, CSc.: člen řešitelského týmu
Období: 2003-2005

 

Modified Polyimides: Nanostructure-Dynamics-Properties Relations
NATO Project (Expert Visit) PST.EV.977310
prof.Ing.P.Sysel, CSc.: Project Director
Období: 2001

 Kompozity mikroporézních materiálů pro membránové separace a příbuzné aplikace
GA ČR 203/99/0522, řešen
prof.Ing.P.Sysel, CSc.: člen řešitelského týmu
Období: 1999-2001

 Katalytická dehydrogenace a aromatizace methanu se separací produktů mikroporézními membránami
prof.Ing.P.Sysel, CSc.: člen řešitelského týmu
GA ČR 104/99/0432
Období: 1999-2001

 Hybridní anorganicko-organické materiály s kovalentně vázanými fázemi pro separační membrány připravené sol-gel metodou
GA ČR 203/96/1378
prof.Ing.P.Sysel, CSc.: člen řešitelského týmu
Období:  1996-1998

 Strukturní aspekty transportu plynů v polymerech na bázi polyimidů
GA ČR 203/93/1059
prof.Ing.P.Sysel, CSc.: člen řešitelského týmu
Období:  1993-1995

 

Aktualizováno: 3.4.2024 18:40, Autor: Jan Merna

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi