Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHTÚstav polymerů  → Studium → Doktorské studium
iduzel: 6756
idvazba: 7596
šablona: stranka
čas: 22.6.2018 16:39:11
verze: 4411
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/redirect/context/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Doktorské studiumDoktorské studium


Studijní program: Chemie
Studijní obor: Makromolekulární chemie

Délka interního doktorského studia je čtyři roky, kombinovaného zpravidla pět let.

    Studium je od počátku zaměřeno na řešení konkrétního výzkumného tématu, např. z oblasti studia polymerizačních procesů, přípravy, vlastností a použití polyamidů a polyimidů, polymerů se specializovanými funkcemi, silikonových polymerů a dále modifikace polymerů, vulkanizace kaučuků, síťování termoplastů, struktury polymerních sítí, interakce kaučuků s plnivy, zvýšení životnosti polymerních materiálů apod. Součástí DSP je vykonání předmětových zkoušek jako podmínky pro povolení státní doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce.

    
Typické příklady témat disertačních prací :


        Polymerní kompozity obsahující silikonový kaučuk
        Směsi polymerů - kompatibilita, síťování, vlastnosti
        Houževnaté termoplastické kompozity na základě směsí polypropylenu
        Syntéza a charakterizace polyimidů
        Cyklické oligomery a polymerace 8-oktanlaktamu
        Studium hybridních organicko-anorganických materiálů
        Kompozity polysiloxan/oxid křemičitý připravené sol-gel metodou
        Rychlé katalytické systémy pro aniontovou polymeraci 6-kaprolaktamu
        Aniontová kopolymerizace laktamů a laktonů
        Mechanismus vulkanizace kaučuků
        Termoplastické elastomery na základě směsí polymerů
        Příprava stereoblokových olefinických kopolymerů
        Katalytické polymerace oxidů uhlíků

Absolvent doktorského čtyřletého studia - doktor (Ph.D.)

    je způsobilý samostatně vědecky, výzkumně a pedagogicky pracovat v příslušném oboru doktorského studijního programu, který je od počátku zaměřen na řešení konkrétního výzkumného tématu, např. z oblasti studia polymerizačních procesů, přípravy, vlastností a použití homopolymerů a kopolymerů amidů, imidů, esterů, silikonových a dalších speciálních polymerů a dále modifikace polymerů, přípravy a vlastností směsí polymerů, vulkanizace a kovulkanizace kaučuků, síťování termoplastů, struktury polymerních sítí, interakce plastů a elastomerů s přísadami, degradace a stabilizace polymerů, zvýšení životnosti polymerních materiálů, jejich recyklace apod. Doktorské studium je zakončeno vykonáním státní doktorské zkoušky a obhajobou disertační práce.

    Všem studentům doktorského studia je poskytováno základní stipendium. Vyšší jsou udělována v konkurzním řízení, při kterém se významně upřednostňují vynikající absolventi magisterského studia.

    Podrobnější informace Vám poskytne vedoucí nebo tajemník ústavu viz. KONTAKTY

 

Léčiva a biomateriály

Léčiva a biomateriály

Doktorský obor, Fakulta chemické technologie

Charakteristika

Jde o obor, na kterém participují 3 fakulty VŠCHT: FCHT, FCHI a FPBT. Na FCHT obor Léčiva a biomateriály směřuje zejména do následujících oblastí: - medicinální chemie, - analýza léčiv a studium struktury pevných farmaceutických substancí, - výzkum a studium vlastností anorganických a polymerních materiálů pro biomedicínské aplikace, - farmaceutické procesní inženýrství, - aplikovaná informatika pro farmaceutický průmysl. Absolvent studijního programu Syntéza a výroba léčiv, oboru Léčiva a biomateriály, získá podle zaměření doktorské práce hluboké teoretické znalosti v oborech stěžejních pro výzkum, vývoj a výrobu léčiv a materiálů pro biomedicínské aplikace.

→ více
Makromolekulární chemie

Makromolekulární chemie

Doktorský obor, Fakulta chemické technologie

Charakteristika

Studijní obor je zaměřen na přípravu vysoce kvalifikovaných tvůrčích pracovníků s praktickými i teoretickými znalostmi v oblasti syntézy a modifikace převážně organických polymerů a se znalostmi fyzikálně–chemických a chemicko-inženýrských principů technologických procesů, zpracování a aplikací polymerů. Cílem je prohloubení chemických, fyzikálně-chemických a chemicko-inženýrských poznatků absolventa, který bude schopen samostatné tvůrčí činnosti a rozhodování v oblasti výzkumu a vývoje nejen v chemii a zpracování polymerů, ale i v řadě příbuzných či interdisciplinárních oborů. Jedná se především o prohloubení znalostí z makromolekulární chemie, fyzikální chemie a z fyziky polymerů a z chemických aspektů zpracování polymerů, které jsou nezbytné pro řešení problémů spojených se syntézou polymerů, jejich charakterizací a aplikací. Nezanedbatelnou součástí získaných dovedností je dokonalá znalost informačních technologií. Obor je zacílen na detailní studium polymerizačních procesů, přípravy, vlastností a použití homopolymerů a kopolymerů amidů, imidů, esterů, olefinů a dalších speciálních polymerů často zacílených na biomedicinu a dále na přípravu směsí polymerů, vulkanizaci a kovulkanizaci kaučuků, síťování termoplastů, strukturu polymerních sítí, degradaci a stabilizaci polymerů, zvýšení životnosti polymerních materiálů, jejich recyklaci, biodegradaci apod. Obor se především zabývá přípravou plastů na podkladě polymerace cyklických monomerů, přípravou polyamidů, polyesteramidů a polyesterů včetně jejich medicinálního použití a biodegradace, studiem katalytické polymerace olefinů a jejich kopolymerace s CO2, přípravou a studium vlastností polymerních membrán, vulkanizací a kovulkanizaci kaučuků a síťováním termoplastů, společně se zpracováním polymerních odpadů.

→ více
Aktualizováno: 24.11.2016 12:34, Autor: Lenka Matějová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi