Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHTÚstav polymerů  → Studium → Bakalářské studium → Zkušební okruhy Bc
iduzel: 11272
idvazba: 13328
šablona: stranka
čas: 26.2.2018 02:40:55
verze: 4219
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Zkušební okruhy pro bakalářskou státní zkoušku– ústav polymerů

 Studijní program: Aplikovaná chemia a materiály

Studijní obor: Chemie a technologie materiálů

 

Makromolekulární chemie

 • Konstituce a konfigurace makromolekul
 • Molární hmotnost polymerů
 • Termické chování polymerů v závislosti na jejich struktuře
 • Podmínky polymerizovatelnosti nízkomolekulárních sloučenin, vztah mezi

     strukturou monomerů a jejich polymerizovatelnost

 • Radikálová polymerizace vinylových monomerů
 • Radikálová kopolymerace
 • Iontové polymerizace vinylových monomerů
 • Polymerizace cyklických monomerů
 • Koordinační polymerizace
 • Stupňovité polyreakce - polykondenzace, polyadice

 

Organická chemie

 • Chemická vazba, elektronové efekty, stabilita radikálů
 • Alkeny – struktura , radikálový a iontový mechanismus polymerizace
 • Vinylové a allylové sloučeniny – struktura a vlastnosti, základní reakce
 • Dieny – typy a reakce (Diels-Alderovy reakce a polymerizace)
 • Organokovové sloučeniny Mg a Li, struktura a vlastnosti, základní reakce
 • Areny – sulfonace, nitrace, alkylace, direktivní vlivy substituentů
 • Fenol a deriváty – příprava a vlastnosti, základní reakce
 • Epoxidy – příprava a vlastnosti, základní reakce
 • Karbonylové sloučeniny – struktura a vlastnosti, základní reakce
 • Karboxylové kyseliny a jejich funkční deriváty

 

Metody charakterizace polymerních látek

 • Základní pojmy z oblasti reologie
 • Absolutní metody měření viskozity kapalných systémů
 • Smluvní metody hodnocení tokového chování termoplastů, reaktoplastů a elastomerů
 • Hodnocení průběhu síťovacích reakcí polymerních látek
 • Krátkodobé zkoušky mechanických vlastností
 • Krípové a relaxační chování polymerů a jejich hodnocení
 • Dynamické mechanické zkoušky
 • Vodivostní a dielektrické vlastnosti polymerů , jejich hodnocení
 • Metody termické analýzy a jejich použití při charakterizaci polymerů
 • Statistické vyhodnocování výsledků měření

 Fyzika polymerů

 • Struktura polymerů (primární a sekundární vazby, konformace neuspořádaných řetězců)
 • Distribuce molárních hmotností (distribuční křivky, nejpravděpodobnější distribuce)
 • Teorie volného objemu a skelný přechod, vliv strukturních faktorů na Tg
 • Krystalizace (termodynamické a strukturní předpoklady, kinetika, teplota tání)
 • Elasticita (Hookovská elasticita, elastické chování kaučukových sítí)
 • Viskoelasticita (reologické modely, lineární viskoelasticita, relaxační přechody)
 • Tok (pojmy, vztah mezi napětími a rychlostmi deformace)
 • Mísitelnost, rozpustnost, botnání (termodynamická kritéria, aplikace)
 • Pevnost (teoretická a technická pevnost, lomová mechanika)
 • Elektrické vlastnosti (el. vodivost, dielektrické vlastnosti, el. pevnost)

Technologie zpracování polymerních materiálů

 • Základní vlastnosti polymerů (elastomerů, kaučuků, termoplastů, reaktoplastů)
 • Zpracovatelské přísady
 • Antidegradanty, síťovací prostředky, změkčovadla, plniva
 • Přípravné zpracování gumárenských a plastikářských surovin (doprava, míchání a hnětení, granulace, tabletování, aglomerace)
 • Gumárenské a plastikářské směsi - jejich příprava a reologické chování
 • Válcování, lisování, vytlačování, vstřikování, vyfukování, tvarování
 • Odlévání, lepení, zvlákňování, lehčení, želatinace, vulkanizace
 • Svařování, dezénování, potiskování
 • Pokovování, leštění, sametování, obrábění
 • Úprava a zpracování polymerního odpadu

 

 

Praha duben 2010

Aktualizováno: 8.12.2014 11:31, Autor: Jan Merna

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi