Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHTÚstav polymerů  → Studium → Studijní materiály → Odborná praxe
iduzel: 20023
idvazba: 24702
šablona: stranka
čas: 14.6.2024 13:56:37
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 20023
idvazba: 24702
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'pol.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studium/studmat/praxe'
iduzel: 20023
path: 8548/4162/1338/1865/3996/6757/20023
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Pokyny k předmětu Odborná praxe

Náplní předmětu je absolvování třítýdenní odborné praxe zaměřené na výrobu a zpracování polymerů v libovolně zvoleném podniku či organizaci. Student/studentka přímo osloví zástupce vybraného podniku a domluví si podmínky a termín a to nejpozději do konce dubna. Jako odbornou praxi lze také uznat zahraniční pobyt studenta/studentky v rámci programu Erasmus a to na základě domluvy podmínek s vedoucím ústavu před odjezdem. V případě, že si studenti praxi zajistit samostatně nemohou, obrátí se bezodkladně na odpovědného pracovníka ústavu, který domluvu zprostředkuje.

Všeobecné pokyny k praxím naleznete na intranetu zde.

Podle výnosu rektora č. 30.16/09 může student/studentka odbornou praxi uskutečnit pouze na základě uzavřené písemné smlouvy mezi VŠCHT Praha a vykonavatelem praktické výuky, opatřené podpisy všech zúčastněných stran. Bez uzavřené smlouvy podepsané všemi třemi smluvními stranami (VŠCHT, firma, student) studenti nemohou na praxi nastoupit. Smlouva je uchovávána po dobu 10 let ode dne jejího podpisu z důvodu běhu lhůt u odpovědnosti za škodu, a poté podléhá skartaci.

Praxe by měla být uskutečněna nejlépe během letních prázdnin a to po dobu tří týdnů bez přerušení. Samotná praxe je bezplatná, lze však vyúčtovat náklady na cestovné při předložení jízdenek (ne však výdaje za benzín). Výdaje za ubytování je možné proplatit pouze na základě předchozí domluvy a předložení dokladu o zaplacení.

Formulář  "Vyúčtování cesty studenta přes děkanát/Mimořádné stipendium- cestovní výlohy studenta magisterského, bakalářského nebo doktorského studijního programu" naleznete zde.

Podmínkou udělení zápočtu je odevzdání písemného potvrzení o absolvování praxe a krátké slovní sdělení o průběhu praxe doprovázené .ppt presentací v rámci seminářů pořádaných ústavem polymerů.

Garant předmětu M150001 Odborná praxe: Ing. Alena Kadeřábková, Ph.D.

Kontakt: alena.kaderabkova@vscht.cz, místnost A217

Aktualizováno: 19.5.2021 11:24, Autor: Jan Merna

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi