Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHTÚstav polymerů  → Výzkum → Equipment → Reologie → Rheolab
iduzel: 12642
idvazba: 15052
šablona: stranka
čas: 2.8.2021 08:23:55
verze: 4926
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Reologická laboratoř

S finanční podporou Fondu rozvoje vysokých škol MŠMT je na ústavu polymerů VŠCHT Praha realizován projekt „Reologická laboratoř“.

Základním dějem při zpracování polymerních materiálů je nejčastěji tok jejich tavenin. Modelování toku probíhajícího během zpracování je základním prvkem dnes stále více používaných postupů při návrhu a optimalizaci konstrukce zpracovatelského zařízení či vlastních výrobků. Pro využití těchto moderních metod je nezbytná znalost reologického chování polymerních materiálů.
Té nemůže být dosaženo jinak, než experimentálním měřením reometrem.

            V souladu s tímto trendem, byl na ústavu polymerů VŠCHT Praha zaveden předmět nazvaný „Aplikovaná reologie polymerů“. Každý odborný předmět vysokoškolského studia by však měl mít experimentální či výzkumné zázemí. Proto je realizován projekt reologické laboratoře.
Ta bude slouží nejen k podpoře výuky předmětu „Aplikovaná reologie polymerů“, ale i předmětu "Metody charakterizace polymerních látek" a laboratoří oboru II a III.

Rotační nebo kapilární reometr je základním přístrojem pro reologická měření, která jsou nezbytná pro podporu moderního pojetí technologie zpracování polymerních materiálů. Reometr významným způsobem pomáhá i při výuce této oblasti a usnadňuje studentům pochopit zvláštnosti v chování nenewtonských kapalin při toku. Přístroje reologické laboratoře jsou využívány též k charakterizaci polymerních materiálů připravených v rámci diplomových a disertačních prací. Rozšiřují se tím možnosti praktické výuky studentů třech zaměření oboru "Technologie výroby a zpracování polymerů" a také oboru "Materiálové inženýrství".

Přístroj od renomované firmy TA Instruments model AR-G2 je rotační reometr nové generace, který díky magnetickým ložiskům umožňuje přesné měření kroutícího momentu ve velmi širokém intervalu hodnot: od 10-9 Nm do 10-1 Nm. Díky tomu je využitelný jak pro měření vysokoviskózních tavenin polymerů, tak i pro polymerní roztoky, disperze a další nízkoviskózní kapalné systémy.

            Přístroj je vybaven standardními geometriemi deska-deska, kužel-deska a válec-válec. Měřící systém může být temperován vzduchem (dusíkem) v temperační komoře nebo Peltierovou deskou.

Kamera zabudovaná v temperační komoře umožňuje sledovat na monitoru (či datové projekci) chování vzorku během měření. To je výhodné v těch případech, kdy je potřeba toto předvést větší skupině studentů.

Přístroj je využíván k demostraci reologického chování a měření reologických vlastností v rámci předmětů „Aplikovaná reologie polymerů“ a „Metody charakterizace polymerních látek“. Od letního semestru bude využíván i v laboratořích oboru, při řešení diplomových prací a studenty PGS. Rozšiřují se tím možnosti praktické výuky studentů třech zaměření oboru "Technologie výroby a zpracování polymerů" a také oboru "Materiálové inženýrství". Vzhledem k vlastnostem přístroje, může být využíván i studenty z jiných oborů.

Aktualizováno: 13.1.2015 10:49, Autor: Jan Merna

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi